?
CD ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


vv HowStuffWorks .

2001 2- 4.

CD Compact Disc ?

CD DVD , , v vvv . v 㺺 .

CD- v

v blank CD CD- 74 . CD- 74 㺺, CD- :

44100 // * 2 / * 2 * 74 * 60 / = 783,216,000

783 , vv 12 vv v . CD- vv .

CD 1,2 人 . CD- 㺺, v vv v vv. 125 . Yv Acrylic (H2C==CHCO--) v, . CD- :

CD- v . v v CD 12 - 㺺, CD, v .

㺺, 0,5 , 1,6 . ( vv ) v , 0,5 , 0,83 , 125 vv. :

0,5 5,76 !!

.

 

 
 

Hundaga Hurelbaatar. Feb 04. 2001.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006