?
CD ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


CD CD player

CD player- vv vv . v CD player 㺺, 3 v :

- vv . 200-500 㺺, .

- vv .

- . Yv v 㺺, .

̺ CD Player- 뺺 v DAC ( CD ) (CD-ROM ) .

CD Player- v vv . , opto-electronic . (v ) 㺺 opto-electronic v . vv vv () vv. ( )

 

v v . vv 㺺 v , . .

CD

CD-R CD 㺺 vv CD v 㺺 v v , OK v. Y v v 㺺, CD- v v v . v .

- v , v v. EFM (eight-fourteen modulation - ) - . EFM- 8 14 .

- subcode data . .

- v v , . vv .

- CD v 㺺 vv v , .

- CD- v v. ( v) CD- v vvv , CD- .

CD- 㺺, , . CD-DA () CD-ROM ( ) . vv v vv v .

 
 

Hundaga Hurelbaatar. Feb 04. 2001.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006