. ?::.:: !

  ?
?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


vv HowStuffWorks , GSM- .

2000 11- 24.

v ? vv GSM, PCS, CDMA, TDMA ? v vv v ? !

Yv Yv vv

vv vv vv vv 1876 v, 1894 v , . (v vv!) v v .

1946- - AT&T 㺺 v (MTS-Mobile Telephone Service) vv v Y v . MTS 35 , 150 2 . 㺺 v v . vv v . "simplex" . , v ( , ) " " .

1964 AT&T 2- v 㺺 IMTS (Improved Mobile Telephone Service) . (duplex), , v v . 152-158 11- . 1969 454-459 12 vv v vvv v . , 1976 - IMTS- 545 v , vv 3700 v . v vvv " " v .

1980- v v v "" vvv .

㺺 v v v . 1979 v ( vv v), 1981 , , , "Nordic mobile telephone"-NMT v, 1983 "Total access communication system"-TACS v v. vvv 㺺 v .

1983 AMPS (Advanced Mobile Phone System) v AT&T, Motorola vv 824-894 vv v . 30 vv, 666 ( , 㺺 ), 㺺, . 200,000 , 5 2,000,000 . 166 . 
1991 Motorla AMPS NAMPS v 30 10 . AMPS- 832 NAMPS- 2,496 vv.

1988 v 1,0 v vv . Yv v 8000 . v , v v . 
 


GSM- vv

( )

1980- vv v , v , , . v v, v v . v , .

vv 1982 (CEPT) , "Groupe Special Mobile" (GSM) 㺺 v vv . Yv :

 -
 - v v
 - (roaming)
 - v
 - ISDN-

1989 (ETSI) vvv v, 1990 GSM- vv. v 1991 , 1993 36 GSM v 22 , 25 GSM v v . - , , GSM- . 1994 GSM 1.3 . ̺ GSM- vv "Global System for Mobile" .

 

GSM- vvv v 溺v (- AMPS, TACS v vv ) v . , vv vv GSM v v vv v v v .
 


Yv

Yv v ( ) vv . "" 㺺 v . Y v 16 (4 x 4) vv vv , vv vv . vv 㺺, . vvvv 뺺v v . vv 1/7 - 㺺, - v 395 㺺, vv v 56 . vv 56 v v. , TDMA v 3 vv 㺺, 168 vv .
 


. : 0.6 , 3 . ( CB " " 5 ) Yv , :
 

 • vv v 㺺, vv 56 . vv v 56 v. vv v vv vv .
 • . v. v.


Yv v . v . ̺ "պ㺺 Һ" 㺺 v vv , v v .
 


vv 㺺 vv

㺺, v , .

, v . :
 

 •   SID (System Identification Code)- . , , v . v , v v v, "no service" .
 •   SID v , vv SID- v. 㺺 v .
 •   SID- , vvv v 㺺 "պ㺺 Һ" vv vv . 
 •   "պ㺺 Һ" v vv .
 •  "պ㺺 Һ" vv .
 •  "պ㺺 Һ" . , vv 2 " !". .
 • vv , vv v , vv v . "պ㺺 Һ" vv v, 2 vv vv v, vv , vv . vv vv vv v vvv .

Yv v 3 . 

 • (Frequency Division Multiple Access-FDMA)
 • (Time Division Multiple Access - TDMA)
 • (Code Division Multiple Access - CDMA)


FDMA v . FM v. . . v.

TDMA . . v v . TDMA 3 . GSM TDMA FDMA- v 㺺 900 (890MHz-960MHZ), - 1900 . 

CDMA 㺺 . 

GSM- v 20 , v 260 . 13 / v. 

̺ GSM- ""- .
 

 
 

Hundaga Hurelbaatar. Nov 24. 2000.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006