. ?::.:: !

  ?
?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


v v vv . 


  • " "
  • (LCD)


. Nokia vvv :


vv . v . "-" "-" (Analog-to-Digital, Digital-to-Analog) vv , 㺺 v . (DSP) . 


, , , v v. : ROM (Read Only Memory) - v , Flash Memory - vv ( .) . , . (RF section), FM . (RF amplifier) .


,

vv v v vvv . , , v . ̺ , 㺺 PDA- , . 


Flash (SIM )


Flash (SIM )-

SIM, MIN vv (Flash ) , .


, ,

, , , . .

v , 30 ? 30 v . 
 

 

Hundaga Hurelbaatar. Nov 24. 2000.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006