11/11/2019, 22:54:17  

ReLoading .. Asuult.Net
 
..
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..


 

 
vv


 
Hobby

PHP&MySQL, ASP, JSP
Sun, Macromedia, Microsoft

Linux, Unix; Databases
Hackology, Security
Hardware
, CPU , mainboard , Athlon Intel (Hardware) .
vv

, , v . Open Source, , vv .

, , v . Open Source, , vv .

MP3, WAV . dBPowerAMP, vv vv .
Microsoft Powerpoint Windows- , vvv , Microsoft Office v . C, v v vv.
MS DOT NET
Microsoft .NET Application vv . Microsoft- , Windows application- , vv . vv v .
VB DOT NET
Visual Basic .NET . ̺ Avv Web Form- - Web Appliction- , . vv v .
ASP DOT NET
ASP.NET appliction vv . ASP (Active Server Pages)- v COM (Component Object Model) RAD (Rapid Application Development) . vv v .
MS Visio MS Visio , . Visio v , vvv .. vv v .
MySQL gej yu we?
PHP, MySql . v WEB v PHP (server side scripting language)- MySql , SQL (Structured Query Language) vv .
Windows gej yu we?
Windows v 人 3 . Windows95 16 32 3 . Windows- .
Mongol Gariin Font
9 (95,98, ME) ? ,2000,XP ? P- , v 2 v өү . ? ?
PhotoShop
v v v v Adobe Photoshop ? v .
Arch-iv-er!
v v vv 纺 , Open Source Project- vv v vv .
CVS
v , , , vv vv .
Flash gej yu we?
, v 㺺 v vv 㺺 v.. Y .
RAM gej yu we?
vv RAM vvv , v v ? DIMM, SIMM, SODIMM ? v v .
CDex gej yu we?
, vv v v . . CD- mp3 vv 㺺, CDex .
Virus gej yu we?
1999 "Melissa" , Microsoft email v v . , v .
Vue TC gej yu we? ..
VUE Microsoft, Cisco, CompTIA, Novell, Ericsson, Macromedia vvv 㺺 , vv v .
MySQL & PHP -g herhen suulgah we?
8-10 v , Open Source Software (OSS) v . MySQL, PHP- v .
PHP gej yu we?
, v, HTML , . . . v , v .
DirectX gej yu we?
Windows- v vv DirectX v v . DirectX ? ! vv v .
Visual C++ gej yu we?
Windows vv Microsoft Visual C++ 6.0 , Zealot v v , , v v vv.
Red hat herhen suulgah we?
Linux Y 1991 University of Helsinki Linus Torvalds Minix Intel . Zealot vv v v vv.
Dreamweaver gej yu we?
v HTML-
vv
v v v vvv . v .
Hard Disk gej yu we?
Cvv v , v - v Hard Disk- . vv vv - . Y .
ICQ gej yu we?
ICQ (I seek you) Instant Messenger . vv , , , , vv . .
Unicode?
v 16 (16 v) . Yv 1991 vv . v vv .
PHP OOP gej yu we?
vv v , vv , v .
MP3 gej yu we?
MP3 v v . CD- v MP3 , vv vv . vv .
Real Media Audio Encoder gej yu we?
v vv v Real Audio ram streaming media . v , v .
Linux gej yu we?
Linux v Y C . vv Y C v . vv v .

Хайх vг:

 Visual Studio Хуудас
 Microsoft .NET-ын талаар
 Visual Basic .NET
 ADO .NET
 ASP .NET
 Visual C#-ын vндэс
 Вэбийн Yндэс
 PHP танилцуулга хичээл
 Dreamweaver сурах
 PHP-аар эмайл явуулах
 Эдийн Засаг
 Хууль Эрх Зvй
 Нийгэм
 Эрх Зvй Булан
 Эрх Зvйн Онолчид
 Эрх Зvйн Толь
 Хууль Тогтоомжууд
 Эрх Зvйн Шинэтгэл Сэтгvvл
Их Тvvх
 Алтан Товчоо
 Гэсэрийн Тууж
 Монголын Нууц Товчоо
Бусад
 Тvвшинбат - Монголын Тvvхийн Хуудас
 Ачболд - Математик Хуудас
 Ачболд - Шатар Вэб
 Вашингтон орчимын Монголчуудын Холбоо
 Ганзориг - Монголын Шvvх Засаглал
 Хантулга - Монгол Нутаг Дахь Тvvх Соёлын Дурсгалууд
 
 
 
v ?

 

DoRe's Music Site - www.Mongolduu.com
  • .
  • Microsoft Internet Explorer v .
  • 1024x768 vv .
Chotgor Graphics

WebMaster Hundaga 2000- 2002.

9175011 .