.

. v v v , v v . vv v v .
v v v, v . , v , v v. 人 , v v . , , v vvv, vv , vvv v (), v ( v v, v vvv , v vvv /).
, v v . vvv , v v . vvv , , vvv v v v , v v v v v . vv . v , vv .
v v v v , v v . , , v. v, v , vv v , v vv, vv v . vv v, v. 㺺 vv v v , v v v . v v , . , vv v vv .

. v v v vv ( vv: 뺺; ; vv ; ; vv 人; -in fraudem legis ) 㺺 , vv . (- , E.Durkheim ) v v ( v ), 㺺 人 (), v .
v - v: vv vv-뺺 , , v v v , v v ( v vv ) . v v , vv , v .
vv, v v vv .

. v v . , v (référé legislatif). vv vv 㺺 v v vvv ( denegatio justitiae ). v v v, vv (v , ) v . vv .
Y , vv v . vv (référé legislatif) v . v , vv v v , ius non-ius- v v v . , v, v , vv. v ( ) ( v ) v , v vv . , , v vv, v () v vv, .
v v v v v . v v v v. vv v vv nullum crimen sine lege (v v, v v ) vv v, vv . : vv ... vv vv v v v. vv? v, v v, v . , vv vv v v . ... ... , v , vv v v. Һ v . . v, vv v, . vv ( v , , ) v v v . v vv v , vv . vv v , v v vv v .
vv v . vv v vv v. v , v (v v , v v ). vv .
v vvv . v v vv v, vv .

vv . v v vv v. v vv v . 뺺 v vv , v v vv vv 뺺 . 뺺 v v v, vv vv v vvv (뺺 Bergbohm, Kaufmann, Laband, Brinz ). , v , v , v v vv . v v v , v vv v vv . , vv ( v v ) v . vv vv , vv v , v .

Һ. : . , v, v 㺺 v , v . v, v , , v v v, v. , v , v v v v v vv v 뺺 v , vv .
, vv . v () v , v v , v v vv v v .

2001 11 v 07.

:
Micheal Samu "Policy of Law" (2000)
Gyula Moor "Philosophy of Law" (1992)