?
Hard Disk ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


Hard Disk- v v . v: Hard Disk- vv v . v vv !!

Hard Disk- vvv.

..

vv vvv v . , v.

vv , vv vvvv v .

v , v v .

v :

  • vv, v 3600-7200 㺺 v v v . v vv ..
  • / v "". vv , v v . , 㺺 50 v. v Hard Disk- vv vv 㺺 vv .

vv . Hard Disk- , / :


, 㺺 㺺 .


<< >>

 
 

Hundaga Hurelbaatar. Mar 22. 2001.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006