?
Internet ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


internet gej yu we?

v v . Yv vv 㺺, . , v vv v. :

- , v () : http://www.yahoo.com - v .

- v v IP address: 204.71.200.69 - v . v IP 0.0.0.0- 255.255.255.255- v.

IP , v v . vv vv, v .

edu
com
gov
mil
net v
org
ca
au
uk
de
jp
mn
ru
cn

: university.edu , university.edu.mn , university.edu.ru v .

vv http://www.asuult.net v . IP ? Yv v . http://www.asuult.net v v . vv 뺺 ISP Internet Service Provider . ISP DNS Domain Name Service 㺺, IP , v DNS- . v v vvv, IP vv v v v .

v . Network Solutions Inc. - vvv vv . , v , , vv vv .

 

<< >>

 
 
 
 

Hundaga Hurelbaatar. May 21. 2001.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006