?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


v

6- 28, 2001

v

Republic of Korea

(InfoPlease- )

Y : v

: v / Kim Dae Jung (1998)

: / Lee Han Dong (2000)

: 98,480

v (2000): 47,470,969; v : 0.9%; 1000 v : 15.1/1000; : 7.9/1000; v -: 482.

, : Ѻv / Seoul, 19,850,000 v ( vvvv )

Loading ...   Seoul

(1998):

- 3,814,235
v - 2,449,000
- 2,308,000 (Ѻv )

̺ :

Loading ...

:

v vv: v ( 20,000 )

Loading ...

v (1996): - 48.2%; - 48.8%; - 0.8%; - 0.2%; - 2%

Loading ..

v v : 98% (1995)

: vvv / (GDP/PPP) (1999): $625.7 ; v: $13,300. : 10%. : 0.8% (1999). v: 6.3%. : 19%. պ人 : , -, , v , , , . պ v: 22 (1998); v 68%, v 20%, 人 , , 12% (1999). Y: , v, v, , v, , , , v v. : vv, ( ), ( ), , v . : $144 (1999): , v , , , , , , , . : $116 (1999):, , , , , , , vvv, v . vvv: , , , -, , , .

: : : 23.1 (1998); : 8.6 (1998). vv : 106 AM , 97 FM , 6 (1999). v : 47.5 (1997). vv : 121 ( 850 /, - 8 ) (1999). : 15.9 (1997). Y (ISP): 11 (1999).

: Һ : : 6,240 . : : 86,990 ; : 64,808 (1,996 ); v: 22,182 (1998). : 1,609 , . : (Chinhae), (Inch'on), (Kunsan), (Masan), (Mokp'o), (P'ohang), (Pusan), (Tonghae-hang), (Ulsan), (Yosu). : 103 (1999).

: ; Liancourt Rocks (Takeshima/Tokdo) - .

( vvv vv InfoPlease )

 

>>

 

 

Hundaga Hurelbaatar. June 28. 2001.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006