?
v ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


Networking..

LAN, WAN, Backbone v

Backbone LAN, WAN- vv . Backbone- LAN- WAN- vv, Backbone- WAN- WAN - v. vv v v vv backbone- . backbone 1987 NFSNET T1 1.544 Mbps , .

T1 1.544 Mbps
T2 6.312 Mbps
T3 44.375 Mbps
T4 274.176 Mbps
OC-1 51.84 Mbps
OC-3 155.52 Mbps
OC-9 466.56 Mbps
OC-12 622.08 Mbps
OC-18 933.12 Mbps
OC-24 1.244 Gbps
OC-36 1.866 Gbps
OC-48 2.488 Gbps
0C-192 9.952 Gbps

Optical Cable (OC) v v , v .

backbone vv UUNET- v vv.

 

v Һvv

( , Hub- v) vvv vv :

Һ
:
Hub Physical layer v .
Bridge Data Link layer Data Link layer vv vv.
Switch Data Link layer Data Link layer .
Router Network layer Network layer vv.
Brouter Data Link & Network layer vv, vv.
Gateway Network layer Network layer vv.

Hub - v v 㺺 v . Hub v v v .

Loading ...

Hub.

Bridge - LAN- , LAN v 㺺 LAN , Data Link layer , . v .

Loading ...

Bridge.

Switch - bridge- Data Link layer- , Data link , v. v vv bridge- vv . Switch 4, 8, 16, 31, 64 v , , Hub- . Bridge- v vvv vv . ̺ switch v , , vv v . , vv , LAN- switch- hub- v v vv v v v vv .

Loading ...

Switch.

Router - v , ( ) . Ethernet LAN- LAN (Token ring)- . Ǻ Network (v) , , . Bridge, switch- , Router Data link v v.

Loading ...

Router.

Brouter - Bridge, Router- , vvvv v.

Gateway - LAN- (Ethernet & Token ring ..) .

Loading ...

Gateway.

, vv v vv v, vvv v v , vv v . : vv router vv bridge- vv ..

 

vv

 

 

<<

 

Hundaga Hurelbaatar. Aug 16. 2001.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006