?
RAM ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


RAM gej yu we?

 

v

3 31, 2001

vv RAM vvv vv v v ? DIMM, SIMM ? vv v v .

RAM ?

v v . v v v . vv v vv v . , ( , ) v 㺺, vv , CPU- ( CPU RAM- ) 㺺 RAM . (: CPU Central processor unit v 㺺 "Һ "- vv v)

RAM Random Access Memory v 㺺, , v (v) . "v" (random) , vv . Yv SAM Serial Access Memory - . SAM v vvvv . v buffer- SAM- . ( buffer)

RAM- v .

  • RAM- vv (FPM, EDO, ECC, SDRAM )
  • RAM- (SIMM, DIMM )
  • RAM, "system bus"

vv v . , 1 MB RAM v vv v . vv .

RAM - vv

80- () 64 KB, 256 KB, 512 KB 1 MB . Yv v , v 㺺, v .

1990- , Windows v vv v , . Windows v - 2 MB 㺺 v 4 MB . , v vv v , , v .

- 32 MB- v . vv .

 
 

 

Hundaga Hurelbaatar. Mar 31. 2001.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006