?
Satellite ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


, 1957 10- 4- Ǻ "" . , "" , 225-950 . պ 21 v , 1958 1- 4- .

Ǻ

Yv Ǻ , "" 1957 11- 3- 㺺, " 2" . ""- vv . 1958 4- 14- .

, 2

1958 1- 31- "Explorer 1"- . , 360-2500 .

Explorer1

 

Links

 

:

 


 
 

Hundaga Hurelbaatar. Date::.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006