?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


USA

v

6- 13, 2001

The United States of America

USA atlas (InfoPlease- - )

: W. / George W. Bush (2001)

: . / Richard B. Cheney (2001)

: 9,629,091 ( 4- ).

v (2000): 275,562,673 ( 3- ); v : 0.55%; 1000 v : 14.2/1000; : 6.8/1000; v -: 29.

(1990 v ):
- v : 248,709,873
- : 199,686,070
- : 29,986,060
- , : 22,354,059
- : 7,273,662
- , , : 1,959,234
- : 9,804,847

: / Washington, D.C., 606,900 v.

(1998):

- New York: 7,420,166; 20,250,000
- Los Angeles: 3,597,556; 16,150,000
- Chicago: 2,802,079
- Houston: 1,786,691
- Philadelphia: 1,436,287
- San Diego: 1,220,666
- Phoenix: 1,198,064
- San Antonio: 1,114,130
- Dallas: 1,075,894
- Detroit: 970,196

̺ :

: , .

v vv: - 83.4%, - 12.4%, - 3.3%, - 0.8% (1992)

v: - 61%; - 25%; - 2%; - 5%; vv - 7%

v v : 97% (1980)

: vvv / (GDP/PPP) (1999): $9.255 ; v: $33,900. : 4.1%. : 2.2% (1999). v: 4.2% (1999). : 19%. պ人 : , v , , , v , , v , , , vv vvv, vvv, . պ v: 139.4 (v vvv ) (1999); 30.3%; , , 29.2%; v 13.4%; v, , 24.5%; , 2.6% (1999); (v vvv v ). Y: vv v v , ; , , , v, , v, , v v, , . : vv, , , , , , , , , , , v (potash), , , , , , . : $663 (1998): , v vv , , 人 vvv. : $912 (1998):, vv , vvvvv, , , , v vv vv, v . vvv: , , , , , , , , .

: : : 178 (1999); : 55.312 (1997). vv : 5,000 AM , 5,000 FM , 18 (1998). v : 575 (1997). vv : 1,500 (1,000 NBC, ABC, CBS, FOX, PBS v ; 9,000 ) (1997). : 219 (1997). Y (ISP): 7,600 (1999).

: Һ : : 240,000 ( ). : : 6,348,227 ; : 3,732,257 (88,727 ); v: 2,615,470 (1997). : 41,009 . : Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Port Canaveral, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo. : 14,572 (1999).

: (Dixon , Beaufort , Strait of Juan de Fuca, Machias Seal ); Guantanamo - v ; Navassa ; ; Wake Island .

( vvv vv InfoPlease )

 

>>

 

 

Hundaga Hurelbaatar. June 13. 2001.


Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006