?
Time Management
Links

 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


Time Management ...

 

v

2001 9- 23.

 

v " vv" vv v, vv - .

 

Time Management -
Ǻ .

 • " " v v . " 㺺 " 㺺 v , vvv .
 • 人 24- , . , vv, , v ? v 24 v 㺺 .
 • "" , v v . , " " . , v "" 뺺 v. Y v v v .
 • , " Һ㺺" 㺺vv . , v 119 v . , , , v , vv - , , , v v . v 119 . 㺺㺺 vv v. v " " - v .
 • 㺺㺺 vv , v , , "v " - . v v 㺺, vv " " . v 㺺, :
  • " , v .."
  • " , v .."
  • " vvvv .."
  • " v.."
  • : "______________________"
 • v "YY" v " " . Y v vv v v vv . " v " . Yv v v v .
 • Һ v () . Y v .
 • 㺺 . , vv . , ( ) . , , . vv 㺺, vv , , - , 뺺, .
 • vv v "" vv . Һ㺺㺺 㺺, , v v v " "- .
 • 㺺 , vv vv .
 • vv , 㺺人 vv . vv vv . 45 15 . 㺺 vv! 15 vv !
 • 㺺vv . v v 㺺vv v v . vv 뺺 㺺 v v , (in control) v. v "㺺 " , vv v v .. 㺺vv vv , vv , vv v v . v - !
 • vv 㺺: YY !

 

 

 

 

 
 
 
v . Sep 23. 2001.

Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006