?
Һ X C ?
 
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


Preventing Perfectionism?

v.

2002 9- 26.

Preventing Perfectionism - Һ

vv v v , 㺺 v , . v , vv v , 㺺 , , v v vv.

v 㺺 , -- v ⺺ v v, v v . , vv , . v 㺺, 㺺 v . v v v.

vv v v v , v v v . Һ , 㺺 v v v v vv . . ( ), v , vv vvv .

, , . ? 㺺㺺 v v v ?

 

Power of Failure v

, vv vv vv . , v . v . . : -- v . vv . .

"Life is either a daring adventure or nothing." -- Helen Keller

 

vv

 

 
 

Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006