?
 

 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tolowlolt & Udirdlaga

. . " " 79-86- .

Ҫ˪˪ Y ̪


-
v.
.
,
.


v v . v v v . v v 㺺 .

v v v vv . , . 㺺 v 㺺 ( 㺺vv) 㺺 vv .

Һ㺺 vv

1. Һ㺺 ( 㺺vv)- , vv vvv . vv - . . vv v .

2. vvv v vv v , . v v vv. v 㺺 v v v, v v v.

3. v 㺺 - vv v, vv .

4. v vv . v v vv . v vv v v.

v :

1. , v v 㺺 .
2. v , , , v , . v vvv vv .

v , , , v v ! 㺺 v v . 㺺 v vv - .


㺺 , 㺺 . 㺺 vvv , vv , v, . vv v . Һ㺺 v 㺺 . !

Y- vv vvva 㺺v v. 㺺 㺺 . v v vv .

v 'vv' 㺺 v . v 㺺v , v v . v 㺺㺺 v .

v , v vv v. . -a v . v . vv . v , v . v v 㺺 vv v .

vvv v v .

v vv - v v v. 㺺 . v v vv , v . vv . v v, v. vv , 뺺 v .

v v vv v vvv .

v 㺺 . ! vv v vv . v vv v . ̺ . ̺ v, v, v -. v v .


v

. Y v v vvv vv. Y , v . v v , ?

vv v v ! vv vv .

v vvv . , v. v . . v v v v. v .

v vv . ͺ㺺 v. vvv v vv. vv v . ֺ v v vvv v . v 㺺 , . v . vv .

:

1. 㺺 㺺 . , v v v v . v v v.

2. 㺺 . 㺺 v v v. 㺺 v .

3. . v v vv 㺺 .

4. . v v , v.

5. Һ㺺 . , 㺺 . 㺺 㺺v , v . .

6. "vv " . vv vv .

7. v v . , vv. 㺺 v . 㺺 v v v .

8. . 뺺 , v , vv .

9. 뺺 . v .

10. v . v , v . , v v.

v v vv , vv v v .

11. . v , vvvvv . v , vv .

. , v . v v .

v v vv v vv . , vv . vvv v v .

, , . .

v v v . vvv v v v.

vvv vv . vv v . v v v v vvv .

vv . v vv.

1. v . v v . ̺ v vv v v v. v vv v , v 㺺㺺 v vv v v . v v v v . vv .

2. . Y v v v . v v v .

3. 人 뺺 , 뺺 vvv v, 뺺 vv 뺺 .

4. v v 人 . v v . vv v v v . vv , v v 㺺 . vvv vv v v . v , vvv vv v v v 뺺, v , vvv .

5. v vv. v v v v v , 㺺 v . Yv v .

6. . v v v , . . ̺ v vvv 뺺 v . vvv 뺺 v .

7. v . , v vv. vv v vv v vvv v, .

8. . vv . vv . vv , v v. vvv v vv . , v v v v vv .

9. . v. v v v . Y v v . , , , v , vv, v .

10. . v v vvv v. v v . , v v .

, . v . , .

 

:

  • . . . " " Һ v . .: 79-86. , Ulaanbaatar 1996.

 

vv

 

 

 
 
v . July 18. 2001.

Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006