?
  :
 Нvvр Хуудас
 Танилцуулга
 Толь Бичиг
 Монголдуу
 Асуулт Самбар
 Фото Сурвалжлага
 Asuult.NET Live TV!
 УБ-д Бэлэг Хүргэх!
 Утасны Карт!
 Links Вэб Хаяг
 Хамтран Ажиллах
 Ангилал
 Компъютер
 Интернэт
 Технологи
 Ахуй Амьдрал
 Уран Зохиол
  ..
 Yйчилгээ
 Утасны Кард
 Бэлэг Хvргvvлэх
 Вэб Хостинг
  ..

 . . " " 94-100- .

v v

v vvv v . v vvv vvv v . v v "v vvv" 98 v . v , vvv v . v . v v v. , v v , .

1. . v . , . v v v .

2. v . v, vvv v v . v v . v . vvv vv v. , v .

3. v, vv . vv v , v vvv v.

4. . . 㺺 , vvvvv vvv vvv . v v. Ǻ v v, , v v v . vv vv . vv, v.

5. v . . v v v v. ͺ 㺺 . 㺺 vvvvv v . 㺺 v v. .

6. . v v. vv . Y :

) ,

) v , , v ,

) , ,

) 㺺 , vvv ,

) vv vv .

7. vv vv 뺺. " " . v vvv vv vv . v vv .

8. ", " . v . v v v "" 㺺, v , vv vv . v v v . . vv v, v. , v . vv , .

9. v v . v 뺺 vv . vv vvv v vv v . v v . v , v.

10. . , vvv v v v. v vv vvv . v v ?

11. v . v v v . 㺺 vv vv , v vv v .

12. . , v v v vv . Yv 29- . v v v .

13. v . vv v v v. v v vv v . v . , vv . 㺺 . vv .

14. . ( ?) v 㺺 v v v v v v v.

15. vv . v . , vvv . v vv v vv . vv v () , v , vv v .

16. . v vvv . . vv . .

17. v vv . v . v , v v v. v , , , . vv v . vv vvv . v vvv .

18. , . A v vv . v v . v 뺺 㺺, v.

19. vv . vvv v. v , v . , v , v .

20. v vv . v v vv. v. Y 㺺 vv v vv .

21. ̺, v. Y , v v. 㺺 , . v . ̺v v v , v .

22. v . v v, 㺺 ! vv , 뺺 v, v v v vvv, .

23. vv . , " " v . vv v . vv v vv , v .

24. v . v v , . . , v.

25. v ( ) - v, v. , .

27. v v . ! . Y v vv vvv v . ! v . , 뺺㺺 .

28. . v ! v . v v.

29. vv . vvv v , vv vv v , , vv v ""- vv .

30. ̺v. , v , v v vvv . , v , .

31. ( v ) vvv !

_________________________________________________________

32. ______________________________________________________

33. ______________________________________________________

v v , v . v 㺺 vvv . v v v v , 㺺 v vv ! v vv . v 㺺 v 㺺 v . v .


:

. " ".
. .
. , . v.

"" . 1996 .

 
 
Hundaga Hurelbaatar. Apr 17. 2002.

Advertisement:

 


Asuult.NET. CR. 2000-2006